МИЕ предлага проект за безопасни ски-писти

Някои от предложенията за знаци по пистите.
Някои от предложенията за знаци по пистите.

МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България, както и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите. Наредбата е изготвена на основание на чл. 159 от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.).

Очакваните резултати от приемане на Наредбата са:

  • осигуряване на по-благоприятна среда за практикуване на ски туризъм;
  • засилване ефективността от осигуряването на обезопасеност на туристите;
  • поддръжка на територията на ски пистите.

Проектът на Наредба можете да намерите тук.

Предложения можете да изпращате в законоустановения (14-дневен) срок на електронни адреси: i.yakimova@mee.government.bg,

b.mihaylova@mee.government.bg и y.nikova@mee.government.bg.