Powder: Ski Naked – защото и на теб може да ти хареса толкова колкото и на тези момчета…

ValhallaValhalla новият филм на Sweetgrass Productions

Зимата, особено ако е снежна, е последното време, когато бихме се пуснали дибидюс голи.

Хората сме склонни да правим какви ли не дивотии само и само да разберем докъде бихме стигнали. В този ред на мисли няма нищо странно в група скиори, които се спуслат по заснежена писта и са… голи.

Все пак може би има и такива ентусиасти, но специално този сюжет си е част от филм. „Valhalla“, четвъртият филм на „Sweetgrass Productions“, е история за терзанията на един човек и стремежа му да преоткрие свободата на младостта си.

Чувство на усещане на топлина от далечен огън, горящ някъде в планините на замръзналия Север, го кара да се  впусне в търсене  пламъка  неукротим,  дивата природа,  любовта…