Църквата помага на Бундестима

Olymp_GERГоляма част
от църквите в Германия издали специална
брошура за духовна подкрепа на немските
спортисти, които ще участват в олимпийските
и параолимпийските игри в Сочи. Малката
книжка с текстове от Библията, молитви
и медитации ще получат всички членове
на олимпийските отбори на Германия.
Подчертавайки важността на „духовния
тренинг” заедно със спортните тренировки,
духовниците отбелязват, че молитва и
медитации ще помогнат на спортистите
да получат „вътрешен баланс”, необходим
за постигане на високи резултати.