Новият проектозакон: Поставиш ли „плажни принадлежности“ на дюна – глоба до 3000лв.

каруца, плаж, палатки, къмпинг
…“Който, в нарушение на закона, премине или спре пътно превозно средство за престой или за паркиране, върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, … се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 – до 5 000 лв. Архивни снимки от българското черноморие: Николай Дончев/SkiMagzine

На 28 август Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

В хода на общественото обсъждане ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта.

Ето и някои от предложените промени:

§ 28. В чл. 17а се правят следните изменения: 1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Забранява поставянето на плажни принадлежности и палатки, а също и преминаването, паркирането и престоя на пътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1. …

…(2) Който, в нарушение на закона, постави плажни принадлежности или палатка върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 2000 – до 5000 лв.

…Който, в нарушение на закона, премине или спре пътно превозно средство за престой или за паркиране, върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 – до 5 000 лв.

……….. § 32. В чл. 22е, се правят следните изменения: 9. Алинеи 1 и 2 се изменят изцяло, както следва: „Чл. 22е. (1) Който, в нарушение на закона, ограничава правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове или определя такси за това, се наказва с глоба от 2000 лв. – до 4000 лв. или с имуществена санкция от 5000 лв. – до 10 000 лв……..

Пълният текст на: Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предложения може да се изпращат до 29 септември 2017 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *