Лекция на БЧК за безопасността в планината в зимни условия

За 4 поредна година БЧК провежда лекция, на която ще бъдат представени теми свързани с безопасното поведение и пребиваване в планината при зимни условия и спецификата на работата планинския спасител.

Събитието е на 11.12.2019 г. от 18:00ч. в зала София, сградата на Българския Червен Кръст на адрес бул. Джеймс Баучер 76

Лекцията е свободна и отворена за всички и няма предварително запазване на места. Залата разполага с около 200 места.